عکس / تودیع و معارفه مدیرعامل خانه سینما


سینماپرس : مراسم تودیع «منوچهر شاهسواری» و معارفه «مرضیه برومند» مدیر عامل جدید خانه سینما عصر یکشنبه ۲۱ اسفند در سالن سیف‌الله داد ساختمان شماره یک خانه سینما برگزار شد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/photo/144304/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%B9-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7