عکس / بزرگداشت سید محسن طباطبایی پور


سینماپرس : مراسم بزرگداشت «سید محسن طباطبایی پور» عصر چهارشنبه 23 آذر با حضور علاقه مندان سینما در پردیس سینماگالری ملت برگزار شد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/photo/142786/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1