عکس / بازدید رئیس سازمان سینمایی از سی و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران


سینماپرس : محمد خزاعی ، رئیس سازمان سینمایی عصر پنج شنبه ۲۸ مهر با حضور در پردیس سینمایی ملت از سی و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران بازدید کرد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/photo/141847/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C