عکس / اکران خصوصی انیمیشن «پسر دلفینی»


سینماپرس : مراسم اکران خصوصی انیمیشن «پسر دلفینی» با حضور فاطمه امینی مجری تلویزیون، محمد انصاری بازیکن پرسپولیس برای کودکان کار در حاشیه هشتمین نمایشگاه ایران نوشت عصر یکشنبه 13 شهریور در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/photo/141046/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%86%DB%8C