عکس / افتتاحیه پنجاه و دومین جشنواره «فیلم رشد»


سینماپرس : مراسم افتتاحیه پنجاه و دومین جشنواره «فیلم رشد» صبح امروز دوشنبه ۷ آذر با حضور یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در مدرسه دارالفنون برگزار شد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/photo/142496/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%B4%D8%AF