عکس / افتتاحیه شانزدهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت»


سینماپرس : مراسم افتتاحیه شانزدهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» عصر یکشنبه ۲۰ آذر با حضور محمد حمیدی مقدم دبیر جشنواره و جمعی از مستندسازان در پردیس سینمای گالری ملت برگزار شد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/photo/142715/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA