عکس / افتتاحیه دومین هفته فیلم استرالیا


سینماپرس : مراسم افتتاحیه دومین هفته فیلم استرالیا عصر چهارشنبه ۹ شهریور با حضور لیندال ساکس سفیر استرالیا، مجید اسماعیلی مدیرعامل موزه سینما و جمعی از اهالی سینما در موزه سینمای ایران برگزار شد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/photo/140974/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7