عکس / اختتامیه پنجمین جایزه پژوهش سال سینمای ایران


سینماپرس : مراسم اختتامیه پنجمین جایزه پژوهش سال سینمای ایران عصر امروز سه شنبه ۲۹ آذر با حضور محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی در سالن سینماتوگراف موزه سینمای ایران برگزار شد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/photo/142879/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86