عکس / اختتامیه اولین دوره جشنواره نمایش عروسکی تلویزیونی


سینماپرس : مراسم اختتامیه نخستین جشنواره نمایش عروسکی تلویزیونی عصر چهارشنبه ششم اردیبهشت با حضور پیشکسوتان نام‌آشنای هنر تئاتر عروسکی کشور برگزار شد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/photo/144775/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C