عکس / آزمون دوره هفت ماهه فیلم‌سازی انجمن سینمای جوانان ایران


سینماپرس : آزمون دوره هفت ماهه فیلم‌سازی انجمن سینمای جوانان ایران صبح امروز جمعه ۲۷ آبان در دبیرستان ماندگار البرز برگزار شد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/photo/142351/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86