«علی ایزدی» به معاونت برنامه‌ریزی اداره‌کل هنرهای نمایشی رفت/ «نرگس یزدی» مدیر دفتر پژوهش انجمن هنرهای نمایشی شد – اخبار سینمای ایران و جهان

همچنین با حکم اسرافیل فرج‌اللهی (مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی) نرگس یزدی به عنوان مدیر دفتر پژوهش، آموزش و انتشارات نمایش معرفی شد.

سینماپرس: در مراسمی که در دفتر اداره کل هنرهای نمایشی برگزار شد، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی اداره‌کل هنرهای نمایشی و مدیر دفتر پژوهش، آموزش و انتشارات نمایش انجمن هنرهای نمایشی ایران معرفی شدند.

به گزارش سینماپرس، با حکم کاظم نظری مدیرکل هنرهای نمایشی، علی ایزدی به عنوان معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی اداره‌کل هنرهای نمایشی و با حکم اسرافیل فرج‌اللهی مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران، نرگس یزدی به‌ عنوان مدیر دفتر پژوهش، آموزش و انتشارات نمایش انجمن هنرهای نمایشی ایران منصوب شدند.

امیدواریم با استفاده از همکاری و مشارکت هنرمندان، پژوهشگران و تعامل سازنده اداره کل هنرهای نمایشی و کلیه ذی‌نفعان در سایه پروردگار متعال در این مسئولیت ارزنده و مهم، موفق و مؤید باشید.»


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/144026/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA

نظر به ‌مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزشمند سرکار عالی به‌موجب این حکم شما را به‌عنوان «مدیر دفتر انتشارات و پژوهش اداره کل هنرهای نمایشی» منصوب می‌کنیم.

امید که در سایه الطاف الهی با همت، برنامه‌ریزی و تلاش پیگیر و بهره‌گیری از توان کارشناسی و اجرایی همکاران محترم و مشاوره‌های ارزشمند هنرمندان عرصه تئاتر و هم‌راستا با معاون اداری و مالی، در این مسئولیت پیروز و سربلند باشید.»

«خانواده بزرگ تئاتر ایران، دارای مسائل، چالش‌ها و مطالباتی است و بالطبع متناسب با شرایط نیازمند ساختار چالاک، توانمند و پاسخگوست. ارتباط مبتنی بر احترام با هنرمندان گران‌قدر، تعامل ساختاری پویا و هماهنگی با سایر دستگاه‌ها و نهادهای غیردولتی و خصوصی و درون‌سیستمی و استفاده از توان و امکانات در راستای هم‌افزایی سرمایه‌های مادی و معنوی به‌منظور ارتقای جایگاه هنر مردمی تئاتر، امری است که تنها با شناخت، همت و تلاشی هنرمندانه محقق خواهد شد.

در حکم مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران به مدیر دفتر پژوهش، آموزش و انتشارات نمایش آمده است:

«با عنایت به اینکه ادبیات نمایشی در عرصه فعالیت هنرهای نمایشی و انتشارات به جهت توجه به علم و دانش و نیازهای ضروری در تولید آثار شایسته هنری حائز اهمیت است لذا توجه به اندیشه و بنیان‌های فکری، اهداف و چشم‌انداز روشن را در برنامه‌ریزی ایجاد خواهد کرد.

در حکم مدیرکل هنرهای نمایشی به علی ایزدی آمده است:

بر همین اساس با توجه به سرمایه فعال و مؤثر دانش‌آموختگان و نویسندگان و مؤلفان هنرهای نمایشی با وجود این ظرفیت بالقوه و توان پژوهش، تحقیق، جمع‌آوری و نشر آثار هنرمندان علاوه بر شناخت و ترسیم وضعیت گذشته و امروز، می‌توان آینده‌ای درخشان را برای هنر تئاتر رقم زد.

نظر به تجربه، تخصص و توان جنابعالی به‌موجب این ابلاغ به‌عنوان «معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی اداره کل هنرهای نمایشی» منصوب می‌شوید.