«عسگرپور» رییس هیات مدیره «خانه سینما» شد – اخبار سینمای ایران و جهان

به گزارش سینماپرس،

سینماپرس: سخنگوی هیات مدیره خانه سینما اعلام کرد: انتخابات داخلی هیات مدیره پس از برگزاری مجمع عمومی ۹ شهریور ماه برگزار شد

در اولین جلسه هیات مدیره خانه سینما که در تاریخ 17 شهریورماه 1401 برگزار شد، اعضا هیات مدیره پس از بحث و گفتگو درباره ی الویت ها، نیازها و برنامه های پیش بینی شده، به اتفاق آرا آقای محمد مهدی عسگرپور را بعنوان رییس هیات مدیره ی دوره شانزدهم خانه سینما انتخاب کردند.
همچنین آقایان علی لقمانی بعنوان نایب رییس، رسول صدر عاملی بعنوان سخنگو و مسعود امینی تیرانی بعنوان دبیر هیات مدیره برگزیده شدند.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/141137/%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%B4%D8%AF