«عبدالحسین خسروپناه دزفولی» دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی شد – اخبار سینمای ایران و جهانسینماپرس: سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت نوشت: ‌با توجه به پیشنهاد اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و موافقت رهبر انقلاب، رئیس‌جمهور در حکمی حجت‌الاسلام خسروپناه را به‌عنوان دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی منصوب کرد.

به گزارش سینماپرس، سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت از انتصاب خسروپناه به سمت دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی خبر داد.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت نوشت: ‌با توجه به پیشنهاد اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و موافقت رهبر انقلاب، رئیس‌جمهور در حکمی حجت‌الاسلام خسروپناه را به‌عنوان دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی منصوب کرد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/143215/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF