«عبدالحسین خسروپناه دزفولی» دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی شد – اخبار سینمای ایران و جهان

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت نوشت: ‌با توجه به پیشنهاد اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و موافقت رهبر انقلاب، رئیس‌جمهور در حکمی حجت‌الاسلام خسروپناه را به‌عنوان دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی منصوب کرد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/143215/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

به گزارش سینماپرس، سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت از انتصاب خسروپناه به سمت دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی خبر داد.

سینماپرس: سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت نوشت: ‌با توجه به پیشنهاد اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و موافقت رهبر انقلاب، رئیس‌جمهور در حکمی حجت‌الاسلام خسروپناه را به‌عنوان دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی منصوب کرد.