ضد تعزیه «مجلس واقعه» از حضور در «سوگواره ملی تعزیه ده زیار» منع شد – اخبار سینمای ایران و جهان

به گزارش سینماپرس، به دنبال انتقادات فراوان نسبت به برنامه مجلس واقعه از اجرای آریا عظیمی‌نژاد تا محتوا و نحوه پرداختن به هنر تعزیه، دبیرخانه سوگواره ‌ملی تعزیه ده زیار با تکیه بر این اصل که این برنامه ضد تعزیه و ارزش‌های اصیل این هنر است؛ اعلام کرد که در دوره یازدهم سوگواره ملی تعزیه ده زیار از شرکت‌کنندگان در برنامه مجلس واقعه استفاده نخواهد کرد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/146970/%D8%B6%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1

سینماپرس: ممنوعیت حضور شرکت‌کنندگان برنامه مجلس واقعه در دوره یازدهم سوگواره ملی تعزیه ده زیار قطعی شد.