صدور ۲۴۹ پروانه تاسیس «آموزشگاه آزاد هنری» تنها در شش ماهه نخست امسال! – اخبار سینمای ایران و جهان

اسماعیلی افزود: بیش از ۶۵۰۰ آموزشگاه آزاد هنری در سراسر کشور فعالیت دارند و در شش ماهه اول سال جاری، تعداد ۲۴۹ پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد هنری صادر شده است که از این تعداد ۱۲۳ پروانه در رشته تجسمی، تعداد ۱۰۳ پروانه در رشته موسیقی، تعداد ۱۹ پروانه دررشته هنرهای نمایشی، تعداد ۱۰ پروانه در رشته خوشنویسی و ۲ پروانه در رشته هنرهای سنتی صادر شده است که از این تعداد ۱۰۷ مجوز صادره مربوط به مناطق محروم و کم برخوردار است.

وی با اشاره به تعداد کارت های صادر شده در شش ماه اول سال جاری گفت : تعداد ۶۷۷ کارت صلاحیت تدریس از ابتدای سال ۱۴۰۱ صادر شده است که از این تعداد ۴۳۳ کارت در رشته موسیقی، ۱۸۸ کارت در رشته تجسمی، ۲۸ کارت در رشته نمایش، ۲۱ کارت در رشته خوشنویسی و ۷ کارت در رشته هنرهای سنتی صادر شده که تعداد کل کارت های صادر شده از ابتدای شروع به کار سامانه تاکنون حدود پنج هزار کارت صلاحیت تدریس است.

سینماپرس: فعالیت‌های دفتر برنامه‌ریزی و آموزش‌های هنری در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ تشریح شد.

مدیرکل دفتر آموزش در خصوص فعالیت های بخش صدورکارت صلاحیت تدریس گفت : سامانه صدور کارت صلاحیت تدریس، در راستای تقویت کیفی آموزش هنر در آموزشگاه ها و به منظور تسهیل و تسریع در صدور کارت صلاحیت تدریس مربیان آموزشگاه های آزاد هنری راه اندازی شده است که ثبت و بررسی درخواست ها از طریق این سامانه و برگزاری آزمون متقاضیان کارت صلاحیت تدریس با نظر اساتید فن صورت می‌پذیرد.

به گزارش سینماپرس، محمد حسین اسماعیلی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت : با توجه وظایف دفتر آموزش و مصوبه ۴۷۷ شورایعالی انقلاب فرهنگی مبنی بر ضوابط تاسیس و نظارت بر آموزشگاه های آزاد هنری، فرایند ثبت تقاضا و صدور مجوز، ثبت اطلاعات دقیق و به روز آموزشگاههای آزاد هنری و تهیه بانک اطلاعات آموزشگاه ها، در سامانه ی آموزشگاههای آزاد هنری انجام می‌شود.

مدیرکل دفتر آموزش در خصوص مجوز های صادر شده شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ در بخش هنرستان های هنرهای زیبا سراسر کشورگفت : با توجه به سیاست توسعه رشته های هنری در هنرستان هنرهای زیبا در رشته موسیقی چهار مجوز شامل: (نوازندگی ساز ایرانی) در مقطع متوسطه اول هنرستان پسران مشهد، (نوازندگی ساز جهانی) هنرستان پسران بم، (نوازندگی ساز ایرانی) هنرستان پسران همدان، (نوازندگی ساز جهانی) هنرستان پسران قزوین و در رشته گرافیک و نقاشی چهار مجوز شامل : هنرستان دختران ایلام، هنرستان پسران ایلام، هنرستان دختران سنندج و هنرستان دختران بجنورد، در رشته سینما و پویانمایی سه مجوز شامل: هنرستان دختران ساری، هنرستان پسران بندر عباس و هنرستان پسران اصفهان و همچنین مجوز راه اندازی هنرستان هنرهای زیبا ی دختران اهواز نیز صادر شده است.

اسماعیلی در خصوص فعالیت های بخش آزمون های مهارتی دفتر آموزش در شش ماهه اول سالجاری گفت : آزمون های بخش مهارتی کاردانش در هر سال تحصیلی در سه دوره به صورت ادواری و جامع برگزار می شود و پذیرفته شدگان در آزمون گواهینامه دریافت می کنند که در آزمون خرداد ماه ۱۴۰۱ تعداد ۲۵۹۵۷ نفر و درآزمون شهریورماه ۱۷۹۹۸ نفر گواهینامه دریافت کردند.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/141456/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DB%B2%DB%B4%DB%B9-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA