«شورای عالی انقلاب فرهنگی» و دبیر جدید آن تحریم شدند – اخبار سینمای ایران و جهان

مرتضی براتی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان

اسامی زیر در فهرست افراد و گروه های تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفته اند؛

وحید جلیلی، قائم مقام رئیس سازمان صداوسیما در امور فرهنگی و دبیر ستاد تحول در این سازمان

محمد صادق اکبری، رئیس کل جدید دادگستری استان مازندران

سینماپرس: اسامی نهاد و افرادی که در فهرست ششمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران قرار گرفتند منتشر شد.

سید علی خان محمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر

به گزارش سینماپرس، شورای وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا امروز در اقدامی مداخله جویانه در حمایت از اغتشاشات چند ماه پیش، از تصویب ششمین بسته تحریمی بروکسل علیه ایران خبر داد.

احمد راستینه هفشجانی، نماینده مجلس شورای اسلامی

عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

سید موسی آصف الحسینی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب استان البرز

علم الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی

شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بر اساس اتهامات بی‌اساس حقوق بشری، به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا اضافه شده است.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/144400/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF