«شورای داوری خانه تئاتر» آماده دریافت شکایت های اهالی تئاتر شد – اخبار سینمای ایران و جهانسینماپرس: رویا تیموریان و مجید قناد عضو شورای داوری خانه تئاتر شدند.

به گزارش سینماپرس، هیات مدیره خانه تئاتر در جلسه روز شنبه ۵ شهریور ماه به عضویت رویا تیموریان و مجید قناد بازیگران سینما، تئاتر و تلویزیون در شورای داوری خانه تئاتر رای مثبت داد.

رویا تیموریان و مجید قناد برای حضور در شورای داوری از سوی محمد غفاری رییس شورای داوری خانه تئاتر به هیات مدیره خانه تئاتر معرفی شده بودند.

شورای داوری خانه تئاتر از چهارشنبه، ۹ شهریور ماه آماده دریافت شکایت های اهالی تئاتر است.

همچنین، لازم است اعضا پیش از ارائه شکایت حتما آیین نامه شورای داوری را مطالعه و سپس، اقدام به ارائه پرونده کنند.

روابط عمومی خانه تئاتر در ساختمان خانه تئاتر در خیابان سمیه آماده دریافت پرونده اعضا است.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/140986/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF