شهرام ناظری در بیمارستان بستری شد – اخبار سینمای ایران و جهان

به گزارش سینماپرس، شهرام ناظری خواننده ایرانی در پی کسالت قلبی در بخش مراقب‌های ویژه بیمارستان بستری شد.

سینماپرس: خانه موسیقی از بستری شدن شهرام ناظری در بیمارستان خبر داد.

شهرام ناظری متولد سال ۱۳۲۸ بوده و به دلیل ناراحتی قلبی این روزها در بستر بیماری و در بیمارستان بستری است.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/142744/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF