«سهراب سلیمی» به ایرانشهر می‌آید


سینماپرس: سهراب سلیمی نمایش «آقای اشمیت کیه؟» را در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه می‌برد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/140859/%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF