سهرابی: حالا نوبت سلبریتی‌هاست… – اخبار سینمای ایران و جهان

سهرابی: حالا نوبت سلبریتی‌هاست...


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/141973/%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA

به گزارش سینماپرس، مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم سازمان سینمایی در یادداشتی با عنوان «حالا نوبت سلبریتی هاست…بسم الله» در فضای مجازی نوشت: حادثه دلخراش شیراز فارغ از هر غم و اندوه عمیقی که به هر ایرانی و اساسا هر انسانی تحمیل میکند حاوی یک پیام بزرگ است. که بدانیم در گل آلودگی فضای اجتماعی و امنیتی، قطعا هستند کسانی که ماهی خود را از آب گل آلود بگیرند و پازل دشمن قسم خورده را در ایجاد یأس و ناامیدی جامعه و به زانو درآوردن ایران عزیز تکمیل تر کنند. گاهی برای همدلی و هم صدایی باید سکوت کرد و گاهی برای همین همدلی و همصدایی فریاد باید زد. اینک گاه فریاد است. همه سلبریتی هایی که دل در گرو ایران عزیز دارند و همه آنهایی که صاحب تریبون هستند و صدایشان بلندتر است باید کاری کنند … امروز و اینجا نقطه ی عطف کنش گری و تکاپوی همه ی آنهایی ست که در تمام این چهل روز هم در تکاپو بوده اند … اینبار اما برای همه ی ایران و همه ی ایرانیان … اینبار دعوت به آرامش، دعوت به وحدت و فراخوان پایان اغتشاش… حادثه شیراز نشان داد آتش کینه ی دشمن، آنگاه که فرصت شعله ور شدن پیدا کند نه سلبریتی خواهد شناخت نه به مردم رحم خواهد کرد و نه اساسا چیزی برای روز بعد از امروز، باقی خواهد گذاشت. امروز زمان آن است که سلبریتی های عرصه ها و نگرشهای مختلف که در هفته های اخیر کنشگرانه رفتار کردند وارد میدان شوند و از اسم و اعتبار خود هزینه کنند تا خط قرمز پررنگی بین انتقاد و اعتراض با ناآرامی و اغتشاش بکشند. به اعتقاد من آنهایی که در هفته های گذشته دست به قلم شدند یا حرفی زدند و فریادی کشیدند، چنانچه حالا که هنگام حرف زدن و فریاد کشیدن و محکوم کردن از این جنس است راه سکوت در پیش گیرند تقریبا در حال انجام همان کاری هستند که معاندان و براندازان و منافقین و تروریستها انجام دادند. حادثه شیراز برای همگان اتمام حجت بود … باقی بماند برای بعد.

سینماپرس: مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم سازمان سینمایی در یک موضع‌گیری هوشمندانه نسبت به فاجعه تروریستی شیراز واکنش نشان داد و با انتشار مطلبی عموم سلبریتی های سینمایی و ورزشی را به چالشی بزرگ دعوت نمود.