سرپرست تولیدات غیرنمایشی «مرکز سیمرغ» منصوب شد – اخبار سینمای ایران و جهان

به گزارش سینماپرس، مجید اکبرشاهی رئیس مرکز سیمرغ در حکمی سیدفضل الله شریعت پناهی را به سمت سرپرست تولیدات غیرنمایشی این مرکز منصوب کرد.

سینماپرس: با حکم رئیس مرکز سیمرغ، سرپرست تولیدات غیرنمایشی این مرکز منصوب و رسما کار خود را آغاز کرد.

شریعت پناهی از مدیران با سابقه سیما بوده و در حال حاضر مدیر گروه اجتماعی شبکه یک است و برنامه های شاخص زیادی تحت مدیریت وی در گروه های مختلف برنامه ساز تولید و روانه آنتن شده است.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/142636/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

تعامل سازنده با قرارگاه طراحی و بهره مندی از گونه ها و قالب های برنامه سازی اعم از ترکیبی، مستند، مسابقه، واقع نما و … به منظور تولید آثار ارزشمند و پرمخاطب در رسانه ملی از جمله انتظارات رئیس مرکز سیمرغ از شریعت پناهی است.

در این حکم خطاب به شریعت پناهی آمده است: با توجه به ماموریت مهم معاونت سیما در دوره تحولی برای تفکیک نظام تولید از پخش، نقش مرکز سیمرغ و بویژه تولیدات غیر نمایشی برای حصول این مهم به صورت جدی مورد تاکید است.