«سازمان سینمایی» حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ علیه السلام را محکوم کرد – اخبار سینمای ایران و جهان

سینماپرس: سازمان سینمایی کشور حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ( ع) را که منجر به شهادت جمعی از هموطنان عزیزو زائران این مرقد مطهر شد، محکوم کرد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/141976/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85