زندگی مفاخر ایرانی فیلم و سریال می‌شود – اخبار سینمای ایران و جهان

وی افزود: اینکه ما باید در این زمینه تلاش کنیم، سخن درستی است و از جمله برنامه‌های انجمن مفاخر، وزارت ارشاد، سازمان سینمایی و بنیاد فارابی این است که در کنار بزرگداشت‌هایی که برای این چهره‌ها برگزار می‌شود، فیلم‌هایی نیز ساخته شود.

شالویی با عنوان اینکه سال‌های طولانی از تولید سریال ابن‌سینا می‌گذرد و جا دارد که اکنون به این زمینه ورود کنیم، افزود: ازجمله برنامه های ما، ساخت فیلم برای مفاخری چون ابن‌سینا، حکیم نظامی و چهره های دیگر است که در این زمینه، اقداماتی را در سازمان سینمایی، فارابی و سیمافیلم آغاز کرده‌ایم تا به این مفاخر ازطریق فیلم و سریال‌ها پرداخته شود.

محمود شالویی در نشست خبری بزرگداشت ابن سینا به ایرنا گفت: برخی کشورهای همسایه از زندگی مفاخر ما فیلم و سریال می‌سازند و در تلاش هستند تا هویت ایرانی این چهره‌ها را بزدایند درحالی‌که آنها در قلمرو ایران بزرگ، رشد کردند و با زبان فارسی شناخته می‌شوند.

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی همچنین اعلام کرد: در همین رابطه، رایزن‌های فرهنگی ما در خارج از کشور هم فعال شدند. همچنین برنامه‌هایی در سطح دانشگاه‌ها برگزار می‌کنیم تا بتوانیم این مفاخر را بهتر به جهان بشناسانیم.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/146626/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

سینماپرس: رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی از برنامه‌ریزی‌ در مسیر تولید فیلم و سریال زندگی مفاخر ایرانی خبر داد.

به گزارش سینماپرس، ساخت فیلم و سریال‌هایی راجع به مفاخر ایرانی، سال‌هاست که به سیاست فرهنگی بسیاری از کشورهای همسایه تبدیل شده است. این رویکرد در کنار انفعال تولیدات ایرانی در این حوزه سبب شده تا برخی از مخاطبان جهانی این آثار، اطلاعاتی راجع به ایرانی بودن این مفاخر نداشته باشند.