روزنامه نگار شجاع در برابر ملاحظات دستگاههایی که به هرچیزی برچسب امنیتی می‌زنند شجاعانه می‌ایستد! – اخبار سینمای ایران و جهان

به گزارش سینماپرس، جمع این سه صفت، مهم است. فرد آگاه، اصول روزنامه‌نگاری و برنامه‌سازی را می‌شناسد، مهارت دارد و هیجان زده و جوگیر نیست. از سویی، مطالبات جامعه را می‌داند و از سویی، شرایط کشور را درک می‌کند.

فرد غیرتمند نسبت به حریم، کار ویژه‌ها و اختیارات حوزه خود تعصب دارد؛ از مداخله افراد و نهادهایی که قانونا اجازه دخالت ندارند، جلوگیری می‌کند؛ دست‌نشانده نیست زیرا با شایستگی‌های خودش به آنجا رسیده؛ خود و سازمان و رسانه‌اش را وامدار و باردار این و آن نمی‌کند؛ از بولتن‌نویسان و هیاهو و مارک‌خوردن هم نمی‌هراسد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/142804/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B1%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%86%D8%B3%D8%A8

فرد شجاع، محافظه کار نیست؛ سیطره‌ رویه‌ها را می‌شکند، ریسک می‌کند و از این و آن نمی‌ترسد؛ در مقابل ملاحظات دستگاه‌های تخصصی که برای راحتی کار خود به هر چیزی برچسب امنیتی می‌زنند، شجاعانه می‌ایستد، چون می‌داند اعتبار رسانه خودش، آبروی فضای رسانه‌ای کشور و آبروی نظام، مهم‌تر از آبروی یک فرد یا یک دستگاه است.

سینماپرس: دربخشی از مقاله حسین انتظامی که روزنامه اطلاعات آن را منتشر کرده آمده است:باید مدیرانی آگاه، شجاع و غیرتمند بر دروازه‌بانی رسانه و حکمرانی و مدیریت رسانه‌ای کشور (اعم از سیاستگذاری یا اجرا و از جمله صدا و سیما) گمارده شوند.