رسانه ملی نقش مهمی در مطالبه گری از دستگاه‌های مختلف برای مهار تورم و رشد تولید دارد – اخبار سینمای ایران و جهان

سینماپرس: رئیس سازمان صداوسیما گفت: این سازمان در خصوص شعار سال مبنی بر مهار تورم و رشد تولید هم تولید محتوا خواهد داشت و هم مطالبه‌گری خواهد کرد.

وی ادامه داد: رسانه ملی نقش مهمی در مطالبه گری از دستگاه‌های مختلف برای مهار تورم و رشد تولید دارد. صداوسیما در این زمینه هم تولید محتوا خواهد داشت و هم مطالبه‌گری می‌کند.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/144506/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1

به گزارش سینماپرس، پیمان جبلی در حاشیه جلسه هیات دولت در خصوص برنامه‌های صداوسیما برای شعار سال، اظهار کرد: تاکنون در این زمینه دو جلسه داشته‌ایم. تمام شاخص‌های اقتصادی مهار تورم و رشد تولید احصا شده و بخش های مختلف سازمان صداوسیما موظف به تولید برنامه‌ در قالب های مختلف هستند.