راه‌یافتگان به مرحله پایانی داوری «جایزه شعر خبرنگاران» معرفی شدند – اخبار سینمای ایران و جهان

مهدیه رشیدی

سینماپرس: هفدهمین دوره جایزه «کتاب سال شعر ایران به انتخاب خبرنگاران» نامزدهای بخش ویژه خود را معرفی کرد.

جواد مزنگی

عظیم مرادی

به گزارش سینماپرس، در بخش ویژه شاعران بدون کتاب این رویداد ادبی بین‌المللی که هر ساله با هدف کشف استعدادهای شعری در هر سن و جغرافیایی از فارسی‌زبانان جهان برگزار می‌شود، افراد زیر (به‌ترتیب حروف الفبا) از میان شاعرانی که تاکنون در ایران کتاب شعر منتشر نکرده اما به‌اندازه‌ یک کتاب، شعر دارند، به‌عنوان راه‌یافتگان به مرحله پایانی داوری هفدهمین دوره جایزه شعر خبرنگاران معرفی شدند:

علیرضا ابری

هادی راستین

دبیرخانه جایزه کتاب سال شعر ایران به انتخاب خبرنگاران، همچنین اعلام کرده که نامزدهای بخش «کتاب سال» این جایزه نیز به‌زودی معرفی خواهند شد.

مهران عزیزی

فراخوان این بخش در دوره اخیر، با گرامی‌داشت یاد «علی مشکات» (نامزد افغانستانی بخش ویژه در چهاردهمین دوره جایزه) منتشر شده بود که چندی پیش در ایران درگذشت.

حمید یوسفی

همچنین در بخش کتاب سال، مجموعه «ده و ده دقیقه و سی ثانیه» از کیانوش خانمحمدی به‌عنوان کتاب سال شعر ایران معرفی و در بخش «یک عمر فعالیت شعری» نیز علیرضا طبایی تجلیل شد.

هفدهمین دوره جایزه کتاب سال شعر ایران به انتخاب خبرنگاران، با افزودن بخش جنبی پژوهش درباره شعر انتقادی و اعتراضی، در حال برگزاری است.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/144647/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C

پریسا نیکزاد

در بخش ویژه دوره پیشین این جایزه، محبوبه راد (از مشهد) به‌عنوان برگزیده نخست و ثنا نصاری (شاعر خوزستانی مقیم انگلستان)، جواد مزنگی (از کرمان) و سبحان زنگی (از بوشهر) به‌عنوان حایزان مقام دوم مشترک معرفی شدند.

فاطمه بیرانوند