ذاکری: بخش کثیری از اهالی سینما هیچ درآمدی ندارند و در این میان عده ای از افراد چوب سیاسی کاری برخی مدیران خانه سینما را می خورند! – اخبار سینمای ایران و جهان

سینماپرس: فریده ذاکری منتقد پیشکسوت سینما گفت: بخش کثیری از اهالی سینما هیچ درآمدی ندارند و در این میان عده ای از افراد چوب سیاسی کاری برخی مدیران خانه سینما را می خورند! چرا یک عده مدام صحبت های سیاسی می کنند که سایر اهالی سینما هم چوب صحبت های آن ها را باید بخورند؟ آیا اینکه اهالی سینما امروزه از سمت دولت حمایت نمی شوند دلیلی جز سیاسی کاری برخی مدیران خانه سینما دارد؟ سایر دستگاه ها و نهادهای دیگر هم رسماً سینماگران را از یاد برده اند که از جمله مهمترین آن ها می توان به صندوق اعتباری هنر اشاره کرد.

وی ادامه داد: ما این روزها شاهد لج و لجبازی میان برخی مدیران هستیم؛ پرسش بنده این است که قشر مدیریتی خانه سینما مشغول به چه کاری است؟ چرا آن ها به فکر اعضای شان نیستند تا به مناسبت های مختلف در این شرایط خطیر اقتصادی به آن ها کمک های مالی و کالایی برسانند؟

این عضو انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران در گفتگو با خبرنگار سینماپرس افزود: بنده معتقدم هرچه سریع تر باید در اساسنامه خانه سینما یک بازنگری جدی صورت گیرد. باید مشخص شود اصل وجودی این خانه برای چه چیزی است؟ آیا این نهاد باید از اعضای خود حمایت صنفی و معیشتی داشته باشد یا خیر؟

این منتقد سینما با انتقاد شدید از عملکرد صندوق اعتباری هنر تصریح کرد: بود و نبود این هنر کارت که این همه روی آن مانور خبری دادند امروز به چه دردی می خورد؟ سینماگران چه استفاده ای از این هنر کارت کردند؟ نه تخفیفی برای خرید کالا در نظر گرفته نه مبلغی به عنوان عیدی و کمک معیشتی به این کارت واریز شده، پس این همه هیاهو برای چه بود؟

ذاکری با بیان اینکه مسائل صنفی و معیشتی نباید با مسائل سیاسی آمیخته شود اظهار داشت: اینک زمانی نیست که مدیران وزارت ارشاد و سازمان سینمایی به دلیل برخی سیاسی کاری های صورت گرفته در خانه سینما با آن ها در افتند و به همین علت کمک مالی به سینماگران نرسانند. سازمان سینمایی که در رأس امور است باید به میدان بیاید و به صورت مستقیم به اهالی سینما کمک کند.

وی در پایان این گفتگو افزود: این روزها بسیاری از اهالی سینما در شرایط بسیار اسفباری از لحاظ اقتصادی به سر می برند و این وظیفه یکایک نهادهای صنفی و غیرصنفی سینمایی است که در این اوضاع بحرانی به فریاد هنرمندان برسند.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/144483/%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86