دهقان: یک هنرمند با پول مردم و از طریق بیت‌المال روی کار آمده‌ و چهره شده‌/اگر از اغتشاشات و کارهای غیردینی و غیرملی حمایت کند درواقع خیانت کرده است! – اخبار سینمای ایران و جهان

دهقان افزود: مردم ما بسیار فهیم و با فرهنگ هستند و با اغتشاشگران برخورد می‌کنند. مردم ما دوست را از دشمن تشخیص می‌دهند و به دشمنان، گروهک‌ها و منافقان اجازه نمی‌دهند که به خیال خودشان بخواهند به کشورمان لطمه بزنند.

بازیگر پیشکسوت کشورمان با اشاره به اهانت به مقدسات و به آتش کشیدن قرآن و پرچم در حوادث روز های اخیر گفت: متاسفانه کسانی آمدند و به اسم اعتراض دست به آشوب و فتنه‌گری پرداختند؛ اعتراض با اغتشاش متفاوت است. این آشوب‌طلبی و اغتشاش است که به آتش زدن پرچم ختم می‌شود و ۸۰ میلیون توئیت به نام مهسا امینی زده می‌شود.

به گزارش سینماپرس، جعفر دهقان بازیگر پیشکسوت کشورمان در خصوص مرگ مهسا امینی برای مهسا و خصوصا پدر و مادرش ابراز ناراحتی کرد و گفت: باید فرصت رسیدگی به مراجع قانونی داده شود.

سینماپرس: جعفر دهقان با بیان اینکه هنرمندان اصلا موافق آشوب و اغتشاش نیستند، گفت: یک هنرمند با پول مردم و از طریق بیت‌المال روی کار آمده‌ و چهره شده‌ اگر از اغتشاشات و کارهای غیردینی حمایت کند، درواقع به دین، قرآن، کشور، پرچم‌ و مردم خیانت کرده است.

وی با بیان الینکه هنرمندان اصلا موافق آشوب و اغتشاش نیستند، خاطرنشان کرد: این تحرکات یک اعتراض نیست. یک هنرمند با پول مردم و از طریق بیت‌المال روی کار آمده‌ و چهره شده‌ اگر از اغتشاشات و کارهای غیردینی و غیرملی حمایت کند و به ارزش‌های کشور پشت کند؛ درواقع به دین، قرآن، کشور، پرچم‌ و مردم خیانت کرده است.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/141498/%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87