در روز سینما، سینمای کنونی چقدر با تفکرات و اندیشه های آن شهید فاصله دارد؟! – اخبار سینمای ایران و جهان

سینماپرس: جواد شمقدری با انتشار پستی برای اولین بار با اشاره به همزمانی روز ملی سینما با تولد سید شهیدان اهل قلم، از فاصله سینمای کنونی با اندیشه های آن شهید انتقاد کرد.

در متن این استوری آمده است: ۲۱ شهریور سالروز تولد بزرگ مرد هنر و سینمای انقلاب اسلامی، شهید آوینی است. در روز سینما، سینمای کنونی چقدر با تفکرات و اندیشه های آن شهید فاصله دارد!

به گزارش سینماپرس جواد شمقدری کارگردان سینما و موسس و رییس سازمان سینمایی در دولت دهم با انتشار پستی از همزمانی روز ملی سینما با تولد شهید مرتضی آوینی سید شهیدان اهل قلم پرده برداشت.

در روز سینما، سینمای کنونی چقدر با تفکرات و اندیشه های آن شهید فاصله دارد؟!


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/141232/%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF