در حیطه دفاع مقدس کار خواهم کرد/تلاش من در ارتباط با ساخته شدن یک سریال ۴۰ قسمتی درباره خرمشهر بوده – اخبار سینمای ایران و جهان

لطیفی ادامه داد: ۶ قسمت اول این سریال قبل از جنگ است و ۳۴ روز، یعنی ۳۴ قسمت از روزهای مقاومت مردم خرمشهر، هر کدام یک قسمت است. این ۴۰ قسمت جزو آرزوهای من بوده که غربت مردم ایران و مردم خرمشهر را در روزهای آغازین جنگ به تصویر بکشم.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/144779/%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D8%B7%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86

به گزارش سینماپرس، محمد حسین لطیفی تهیه کننده و کارگردان سینما و تلویزیون روز گذشته در برنامه فرامتن خبر از ساخت سریالی ۴۰ قسمتی درباره خرمشهر داد و گفت: در این سن هنوز هم انتظار می‌رود لطیفی مثل روزهای اول بتواند پرجوش و خروش کار کند. اینکه باز هم آثاری همچون فیلم بیوگرافی بسازم بعید است، یعنی یک شخصیتی را ملاک قرار دهم و با او همراه بشوم. اما بله در حیطه دفاع مقدس کار خواهم کرد. بالغ بر ۱۶ سال است که در حیطه دفاع مقدس تلاش می‌کنم و ماه گذشته نیز تلاش من در ارتباط با ساخته شدن یک سریال ۴۰ قسمتی درباره خرمشهر بوده است.

سینماپرس: محمد حسین لطیفی گفت: بالغ بر ۱۶ سال است که در حیطه دفاع مقدس تلاش می‌کنم و ماه گذشته نیز تلاش من در ارتباط با ساخته شدن یک سریال ۴۰ قسمتی درباره خرمشهر بوده است. ۶ قسمت اول این سریال قبل از جنگ است و ۳۴ روز، یعنی ۳۴ قسمت از روزهای مقاومت مردم خرمشهر، هر کدام یک قسمت است.