دانشی: فارابی برای حمایت از فیلمسازان اول باید برای تولید اثرشان مشارکت داشته باشد/ برخی از فیلمسازان مجبورند برای ساخت فیلم اولشان به گرفتن نزول روی بیاورند! – اخبار سینمای ایران و جهان

کارگردان فیلم سینمایی «علفزار» در گفتگو با خبرنگار سینماپرس افزود: فیلمسازان اول زمانی می توانند با خیال راحت کار و فعالیت کنند که دولت از آن ها حمایت مالی کند. گرفتن مجوز کارگردانی بدون حمایت مالی چندان اهمیت و کارآیی برای فیلمسازان جوان ندارد و زمانی این بروکراسی های پیچیده اداری می تواند مشکلات را از سر راه ما بردارد که هر فیلمسازی از سوی فارابی مجوز ساخت اثر می گیرد از سوی دولت حمایت مالی شود.

وی در پایان این گفتگو افزود: مدیران سینمایی باید در سینما عدالت را جاری و ساری کنند. اینکه هر کس پول دارد بتواند فیلم بسازد انسانی نیست! این اتفاق یعنی آنکه یک جوان شهرستانی پر استعداد که پول ندارد باید پشت در بماند. مدیران سینمایی باید بدانند هیچ سرمایه گذاری روی فیلم اولی ها ریسک نمی کند. چرا باید روی فیلمساز جوان که نمی شناسد سرمایه گذاری کند؟ قطعاً این وظیفه مدیران سینمایی است که از تولید آثار فیلمسازان جوان حمایت داشته باشند.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/140154/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%86وی با بیان اینکه این روزها در سینمای ایران با پدیده عجیبی مواجه هستیم که تهیه کنندگان از فیلمسازان می خواهند خودشان سرمایه ساخت فیلمشان را فراهم کنند تصریح کرد: مدیران سینمایی باید فکری برای این معضل بسیار بزرگ داشته باشند؛ آفت امروز سینمای ایران جور کردن سرمایه توسط فیلمسازان است! به خود من زمانی که می خواستم فیلم اولم را بسازم رسماً می گفتند باید چند میلیارد بیاوری تا بتوانی فیلم بسازی اما بعد شانس این را داشتم با آقای رادان آشنا شوم و ایشان برخلاف سایر تهیه کنندگان خودشان در فیلم سرمایه گذاری کردند.

سینماپرس: کاظم دانشی کارگردان سینما با انتقاد از تغییر در نحوه تأیید صلاحیت های کارگردانان فیلم اولی و لزوم حضور جوانان مستعد بدون نیاز به فرآیندهای پیچیده گفت: معضل اصلی فیلمسازان اول امروزه جور کردن سرمایه است! بنده معتقدم مدیران سینمایی هر سخت گیری که می خواهند برای تأیید فیلمسازان اول انجام بدهند اما به شرط آنکه برای تولید فیلم اول از آن ها حمایت کنند؛ فارابی برای حمایت از فیلمسازان اول باید برای تولید اثرشان حداقل ۵۰ درصد مشارکت داشته باشد اگر این چنین باشد سنگ بزرگی از جلوی پای فیلمسازان جوان برداشته خواهد شد.

دانشی متذکر شد: همه این اتفاقات نشان از آن دارد که این اتفاق که فیلمساز جوان چطور می تواند مجوز بگیرد مهم نیست! اصل جور کردن سرمایه است. دولت اگر برای تأیید صلاحیت فیلمسازان اول این همه سخت گیری می کند بعد از این هفت خوان رستم باید حداقل ۵۰ درصد در فیلم اول فیلمساز شریک شود.

این سینماگر جوان تأکید کرد: مدیران سینمایی باید مراقب باشند تا خطر از سر زندگی فیلمسازان جوان دور شود. برخی از فیلمسازان جوان مجبور می شوند برای ساخت فیلم اولشان به گرفتن نزول روی بیاورند یا گیر آدم هایی بیفتند که قراردادهای سخت و یک جانبه با آن ها منعقد می کنند. بسیاری از فیلمسازان جوان زورشان به تهیه کنندگان نمی رسد و مجبور می شوند به اصرار تهیه کنندگان از دوستان و آشنایان وی برای بازی در فیلمشان استفاده کنند و بسیاری دیگر مجبور می شوند دارایی خود مانند خانه و ماشین شان را بفروشند تا بتوانند وارد سینما شوند.