«دانشگاه صداوسیما» صاحب یک شبکه «تلوبیونی» شد! – اخبار سینمای ایران و جهانسینماپرس: دانشگاه صداوسیما صاحب یک شبکه تلوبیونی شد.

به گزارش سینماپرس، دانشگاه صداوسیما صاحب یک شبکه تلوبیونی شد.

روز دوشنبه ١۶ آبان اولین شبکه تلوبیونی دانشگاه صداوسیما با عنوان رویا افتتاح می‌شود.

این شبکه که به تلاش مدیر تولید دانشجویی دانشگاه صداوسیما افتتاح می‌شود، برنامه‌های مختلفی ازجمله پخش و بررسی آثار فارغ‌التحصیلان و دانشجویان دانشگاه صداوسیما را در دستور کار خود دارد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/142111/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF