حوزه کتاب از تاثیرگذارترین حوزه‌های فرهنگی است/سرانه مطالعه رابطه مستقیمی با توسعه‌یافتگی کشور دارد – اخبار سینمای ایران و جهان

وی با اشاره به اینکه ساماندهی امور مربوط به کتابخانه‌ها، اعم از مسائل مربوط به کتاب‌دارها، از اولویت‌های اصلی وزارت فرهنگ در دوره جدید به حساب می‌آید، خاطرنشان کرد: توسعه و گسترش کتابخانه‌ها، از برنامه‌های جدی دولت مردمی به شمار می‌رود و در راستای ارتقای جایگاه کتابخانه‌ها تمامی سازوکارهای قانونی لحاظ خواهد شد. ‌

سینماپرس: محمدمهدی اسماعیلی با بیان اینکه شبکه مهم کتابخانه‌ها باید در کنار پرداختن به موضوعات مرتبط حوزه کتاب، ابزاری برای رشد فضائل اخلاقی جامعه باشد، گفت: کتابخانه‌ها از اصلی ترین شبکه‌های مردمی به شمار می‌روند که باید برنامه‌ریزی دقیقی برای رساندن پیام‌های اصلی به مخاطبان میلیونی خود داشته باشند.

وزیر فرهنگ، تقویت زیرساخت‌های حوزه کتابخانه‌ها را از برنامه‌های اصلی وزارت فرهنگ برشمرد و گفت: حوزه کتاب از تاثیرگذارترین حوزه‌های فرهنگی است به‌طوری‌که ستون، پایه و شبکه اصلی حوزه‌های مختلف فرهنگی کشور محسوب می‌شود.

اسماعیلی با بیان اینکه شبکه مهم کتابخانه‌ها باید در کنار پرداختن به موضوعات مرتبط حوزه کتاب، ابزاری برای رشد فضائل اخلاقی جامعه باشد، گفت: کتابخانه از اصلی‌ترین شبکه‌های مردمی به شمار می‌رود که باید برنامه‌ریزی دقیقی برای رساندن پیام‌های اصلی به نسل جوان داشته باشد و بتواند در گسترش فضائل اخلاقی در جامعه نقش تاثیرگذار خود را ایفا کند.

به گزارش سینماپرس، محمدمهدی اسماعیلی؛ وزیر فرهنگ، شامگاه گذشته، چهارشنبه، با حضور در همایش مدیران کل نهاد کتابخانه‌های عمومی در سراسر کشور، با بیان اینکه کتابخانه‌ها به عنوان شبکه گسترده فرهنگی و کارساز، از مولفه‌های مهم و اصلی جامعه به شمار می‌روند، گفت: تقویت و حمایت همه‌جانبه کتابخانه‌های عمومی، به لحاظ جایگاه تاثیرگذاری که در حوزه ترویجی فرهنگ کشور دارند، امری ضروری محسوب می‌شود.

وی در پایان با اشاره به اینکه حدود ۴ هزار کتابخانه عمومی سراسر کشور از ظرفیت عظیمی برای تاثیرگذاری در فریضه جهاد تبیین برخوردار است، تصریح کرد: از آنجا که جامعه ایرانی با جنگ ترکیبی، شناختی همه‌جانبه‌ای از سوی بدخواهان ملت ایران مواجه است، کتابخانه‌های عمومی با مخاطبان میلیونی خود، نقش مهمی در ارتقای بینش اجتماعی جامعه در مقابله با بمباران دروغ‌پراکنی تروریسم رسانه‌ای دارد که باید با تشکیل کارگروه‌های اندیشه‌ورز نسبت به تقویت این ظرفیت عظیم، اهتمام همه‌جانبه داشت.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/144254/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سرانه مطالعه، رابطه مستقیمی با توسعه‌یافتگی کشور دارد و بر همین اساس، فعالیت در حوزه کتاب، روحیه جهادی و انقلابی می‌طلبد.