حمیدی مقدم: امسال سال نوزایی است/این جشنواره «جشنواره سال ۸۸» نیست و با تحریم نمی‌شود جشنواره‌ها را مسدود کرد – اخبار سینمای ایران و جهان

سینماپرس: نشست رسانه‌ای شانزدهمین جشنواره بین‌المللی سینمای مستند ایران «سینماحقیقت» با حضور محمد حمیدی‌مقدم دبیر این رویداد برگزار شد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/142661/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B8%DB%B8