جشنواره «کتابخوانی دانشجویی» برگزار می‌شود – اخبار سینمای ایران و جهان

این تفاهم‌نامه با هدف استفاده متقابل از توانمندی‌های جهاد دانشگاهی و موسسه خانه کتاب در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و حمایت از اقدامات و فعالیت‌های دانشگاهیان در عرصه کتاب، کتابخوانی و نشر منعقد شده است.

سینماپرس: جهاد دانشگاهی و موسسه خانه‌کتاب و ادبیات ایران در زمینه‌های طراحی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و ترویجی در حوزه کتاب و کتابخوانی با محوریت کتاب‌های مرتبط به حوزه دانشگاه و دانشجو، با یکدیگر همکاری می‌کنند.

همکاری در برنامه‌های ترویجی مرتبط با حوزه کتاب و کتابخوانی در مناسبت‌های مختلف دینی و ملی، در اختیار قرار دادن ظرفیت گروه‌های مردمی به سازمان دانشجویان جهت اجرای برنامه‌ها، اهدای کتاب به کتابخانه‌های دانشگاه‌های سراسر کشور از طریق سازمان انتشارات، حمایت از جشنواره‌های ملی پایان‌نامه و کتاب سال دانشجویی و مسابقات ملی کتاب و پایان‌نامه سه‌دقیقه‌ای از جمله تعهدات موسسه «خانه‌کتاب و ادبیات ایران» در این تفاهم نامه می‌باشد.

تشکیل کمیته دانشجویی جهت فعالیت‌های فرهنگی و مناسبتی در برنامه‌های کتاب محور، برگزاری جشنواره کتابخوانی دانشجویی، تشکیل گروه‌های اهل قلم دانشجویی، پیشنهاد برگزاری نشست‌های دانشجویی در حوزه نشر، همکاری در انتشار کتاب یا نشریه‌ها، برگزاری برنامه‌های ترویجی ویژه قشر جوان با استفاده از ظرفیت‌های مردمی از جمله تعهدات جهاد دانشگاهی در این تفاهم‌نامه است.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/142459/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

به گزارش سینماپرس، این تفاهم‌نامه به امضای دکتر علی رمضانی، مدیرعامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران و دکتر حامد علی اکبرزاده، رییس سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی و دکتر فریدزاده، سرپرست سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی رسید و از تاریخ انعقاد به مدت یکسال اعتبار خواهد داشت.