تالارهای نمایشی دوشنبه ۳۱ مرداد ماه اجرایی ندارند – اخبار سینمای ایران و جهان

سینماپرس: به دلیل فرارسیدن سالروز شهادت امام زین‌العابدین (ع) تالارهای نمایشی دوشنبه ۳۱ مرداد ماه اجرایی ندارند.

به گزارش سینماپرس، نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای نمایشی روز دوشنبه سی و یکم مرداد ماه همزمان با فرا رسیدن سالروز شهادت امام زین‌العابدین (ع) به صحنه نخواهند رفت.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/140713/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B3%DB%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF