تأکید شورای عالی و شورای فرهنگ عمومی بر این است که «زیست عفیفانه» را از خودمان و بدنه کارکنان دولت شروع کنیم! – اخبار سینمای ایران و جهان

وی با بیان اینکه ادبیات فارسی قابل رقابت نیست و این غنای ما را در حیات فرهنگی نشان می دهد، گفت: آیین ها و زیست بوم ها اگر احیا شوند می توانند محمل امید به آینده باشند.

امامی با بیان اینکه تأکید شورای عالی و شورای فرهنگ عمومی بر این است که زیست عفیفانه را از خودمان و بدنه کارکنان دولت شروع کنیم و در بدنه عمومی و دانشگاه به یک گفتمان جدیدی دست پیدا کنیم.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: مسئله هویت ملی، آشتی بین هویت تاریخی بین ایران قبل و بعد اسلام و مسئله خانواده از اولویت های نظام فرهنگی در دوره مدیریتی جدید است.

وی بیان کرد: هویت امروز جوانان، هویت مصرفی و مبتنی بر سبک زیست و انتخاب است؛ بنابراین کارزار دشمن در زمین حجاب اجباری درست شده است و البته بعضی ناآگاهانه بر آن دمیدند.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/141947/%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%81%DB%8C%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%87

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با بیان اینکه جهاد امروز در کشور ما جهاد امید بوده و هدف جهاد تبیین هم ایجاد امید است، افزود: وظیفه داریم در حوزه فرهنگ‌سازی، در قالب صنایع فرهنگی، رویدادها، مناسک و سایر فرایندهای فرهنگ‌پذیری این ارزش ها را در زندگی خانواده ها و دانشجویان زیست‌پذیر کنیم.

امامی با بیان اینکه نشاط اجتماعی امروز مسئله مهم جامعه و دانشگاه است و دانشگاه هم باید به نشاط افزایی در جامعه بیاندیشد، افزود: تلاش می کنیم با زبان مردم همین هویت فرهنگی دینی و ملی تولید و بازتولید شود.

وی با اشاره به وضعیت تمدنی و فرهنگی استان، بیان کرد: اندیشمندانی که در علوم پایه، دیانت، اخلاق و عرفان در این خطه بعد از دوره اسلام ظهور کردند، همه به ما کمک می کند که یک قلب تپنده ای برای استان و منطقه و مردم و جوانان ترسیم کنیم و براساس آن حرکت توسعه ای ممکن است.

امامی با بیان اینکه حفظ خانواده دغدغه جامعه ایران و جزو اولویت های نظام فرهنگی است؛ اظهار کرد: این استان ظرفیت بالایی برای اینکه بتواند در صنایع فرهنگی تجسمی، ویدئویی، اسباب بازی تولید و تأمین برای خراسان و کشور همسایه داشته باشد، دارد.

امامی با بیان اینکه توسعه بدون بنیان اندیشه ای در نهایت به ساختمان‌سازی و ویترین‌سازی منجر می شود، گفت: وقتی می‌توانیم تمدن خودمان را داشته باشیم که به هویت فرهنگی خود اشراف و خودآگاهی داشته باشیم.

سینماپرس: دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: آشتی بین هویت تاریخی بین ایران قبل و بعد اسلام از اولویت‌های نظام فرهنگی در دوره مدیریتی جدید است.

به گزارش سینماپرس، سید مجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: بهره‌گیری هر چه بیشتر از اولیای دینی و رهنمودهای الهی که با وحی خاتم به کمال خودش رسیده است، افتخاری برای هر جامعه ای است.