به کسانی که با مردم همراه بوده‌اند حتما باید نگاه حمایتی داشته باشیم – اخبار سینمای ایران و جهانسینماپرس: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: اگر خواننده‌ای ممنوع‌الکار بود در جشنواره فجر شرکت نمی‌کرد، دلیل این‌که شرکت کرده‌اند این است که ممنوع‌الکار نبوده‌اند.

به گزارش سینماپرس، محمدمهدی اسماعیلی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره این برخی از خوانندگانی که در جشنواره فجر اجرا داشته‌اند پس از برگزاری کنسرت‌هایش مدعی شدند ممنوع‌الکار شده‌اند و اجازه برای اجرا نداشتند، گفت: هیچ خواننده‌ای که در جشنواره فجر شرکت کرده ممنوع‌الکار نبوده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: اگر خواننده‌ای ممنوع‌الکار بود، در جشنواره فجر شرکت نمی‌کرد، دلیل این‌که شرکت کرده‌اند این است که ممنوع‌الکار نبوده‌اند و چنین چیزی نداریم.

وی تاکید کرد: ما تلاش می‌کنیم به همه هم فضا دهیم، بله ما به کسانی که با مردم همراه بوده‌اند حتما باید نگاه دیگری داشته باشیم، حتما باید نگاه حمایتی داشته باشیم. ما به عنوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف هستیم همه هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر را در حیطه کاری خودمان پوشش دهیم.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/144261/%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87