به لحاظ «امنیت روانی» و «امنیت اقتصادی» باید حال خوب را تزریق کنیم – اخبار سینمای ایران و جهان

مردم پای آبرو و غیرت مملکتشان ایستاده اند

وی در همین راستا ابراز کرد: من حال خوب را از تمامی افراد در کوچه و بازار می گیرم وقتی کسی مشکل مالی یا مشکل اقتصادی دارد قطعا حال خوبی ندارم و این حال بازخورد مثبتی هم برای دیگران نخواهد داشت. وقتی حالم خوب است که حال جامعه خوب باشد به لحاظ امنیت روانی و اقتصادی باید حال خوب را تزریق کنیم.

سلیمی همچنین بیان کرد: به عنوان هنرمند دوست دارم مطالبات به حق مردم را با توجیه مردم درست کنند. این جو را آرام کنند.

به گزارش سینماپرس، داریوش سلیمی درگفت‌وگو با میزان پیرامون بیانات اخیر رهبر انقلاب اسلامی اظهار کرد: قطعا صحبتهای مقام معظم رهبری همینطور بوده که هنرمندان مردم مومن و با شرفی هستند.

سینماپرس: یک بازیگر سینما و تلویزیون گفت: به عنوان هنرمند از جامعه هنرمندان دوست دارم مطالبات به حق مردم را با توجیه مردم درست کنند. این جو را آرام کنند.

وی خاطرنشان کرد: مردم پای آبرو و غیرت مملکتشان ایستاده اند. بهترین مردم دنیا را داریم با اینکه از کل تاریخ تاکنون بیشترین فشارها را تحمل کرده اند و همیشه هم با این فشارها سربلند بیرون آمده اند. معتقدم مسئولان با موضع مناسب و رویی باز، این مسائل را موشکافی کنند. تا حال همه خوب شود.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/141606/%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B8-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82

دوست دارم حال جامعه ام خوب باشد

وی در خصوص نقش هنرمندان در ایجاد همدلی، آرامش به جامعه در شرایط بروز بحران ها گفت: بنده فارغ از هرنوع گرایشی صحبت می کنم و به صورت دلی دوست دارم که مملکتم در آرامش باشد ولی در عین حال مردم کشورم هم راضی باشند.

این بازیگر سینما و تلویزیون با بیان اینکه آرامش باید در کنار رضایت مردم صورت بگیرد؛ افزود: وقتی حال جامعه خوب باشد طبیعتا حال ما هم خوب خواهد بود. دوست دارم حال جامعه ام خوب باشد.