«بهروز افخمی» مهمان «از سرگذشت» می‌شود


سینماپرس: بهروز افخمی به همراه ثریا عبداللهی مهمانان اولین قسمت از ویژه‌برنامه تلویزیونی «از سرگذشت» هستند.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/146196/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF