برای سیاست گذاری فضای برودبند باید فکر کرد تا تعامل بین پلتفرم‌های انتشار و سیاستگذار درست شکل بگیرد – اخبار سینمای ایران و جهان

به گزارش سینماپرس، سلیم غفوری قائم مقام معاون سیما طی بازدید از غرفه‌های نمایشگاه رصتا به مهر گفت: در سال‌های اخیر بحث پلتفرم‌های انتشار خیلی گسترش پیدا کرد که البته روند جهانی است که در کشور ما هم رو به رشد بود.

سینماپرس: سلیم غفوری قائم مقام معاون سیمای رسانه ملی بیان کرد که سیاست‌هایی که در حوزه پلتفرم‌ها و شبکه نمایش خانگی اعمال می‌شود سلبی نیست.

قائم مقام معاون سیمای رسانه ملی درباره سیاستگذاری ها در این حوزه و تاکید بر اینکه بیشتر ایجابی است تا سلبی تصریح کرد: همانطور که در وزارت ارشاد معاونت مطبوعاتی را داریم و سیاستگذاری این حوزه را دارد رسانه‌های مکتوب هم کار خود را جلو می‌برند اما لازم است تابع چارچوب و سیاست مشخصی باشند تا به تنش و چالشی نرسند.

غفوری با اشاره به روند رو به توسعه وی او دی‌ها یادآور شد: گسترش پلتفرم‌ها در دنیا هم یک روند جهانی است، فضای برودبند رو به گسترش است و از فضای سنتی یا برودکست پیشی گرفته است. در کشور ما هم برای سیاست گذاری باید فکر کرد تا تعامل بین پلتفرم‌های انتشار و سیاستگذار درست شکل بگیرد.

وی با اشاره به قابلیت‌های متنوع این پلتفرم‌ها اضافه کرد: برخی از پلتفرم‌های انتشار چند کاربری شده‌اند و همه چیز منتشر می‌کنند این نمایشگاه هم این قابلیت‌ها را معرفی می‌کند تا مردم و سیاستگذاران بیشتر با این موارد آشنا شوند.

غفوری تصریح کرد: نقش این سیاست‌ها تعادلی است که بتواند کار را به درستی پیش ببرد و هم موجب ضررهای بعدی برای طرفین نشود. نباید تصور شود سیاست‌ها جنبه سلبی دارد اتفاقاً با رعایت اینها می‌توان مسیری را پیش برد که حقوق کاربر زیر سوال نرود و بازی دو سر باخت برای کاربر و پلتفرم نباشد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/144234/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C

وی اضافه کرد: برخی تنش‌ها ممکن است باعث شود جامعه واکنش منفی نشان دهد و هم ابعاد حقوقی پیدا کند اگرچه چند سالی از حضور پلتفرم‌ها گذشته است اما چون هنوز این رسانه‌ها نوپا هستند باید سیاست درست شکل بگیرد.