براندازان خانواده «ابتهاج» را تحت فشار قرار دادند تا مراسم خاکسپاری او در وطن صورت نگیرد/از نظر جریان برانداز این اقدام به نوعی تایید حاکمیت است! – اخبار سینمای ایران و جهان

سینماپرس: مسعود بهنود روزنامه‌نگار و از دوستان نزدیک هوشنگ ابتهاج در نشست کلاب هاوس «پیر پرنیان اندیش» خبرآنلاین گفت: خانواده ابتهاج برای انتقال پیکر وی به ایران تحت فشار جریان برانداز هستند.

وی تاکید کرد: تا این لحظه و تا آنجایی که می‌دانم، خانواده ابتهاج مقاومت کرده و تلاش می‌کنند تا پیکر سایه به ایران منتقل شده و مراسم برگزار گردد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/140568/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8Cبه گزارش سینماپرس، مسعود بهنود روزنامه‌نگار مقیم لندن در این نشست افزود: براندازان خانواده هوشنگ ابتهاج را تحت فشار قرار دادند تا پیکر این شاعر به ایران نیامده و مراسم خاکسپاری او در وطن صورت نگیرد. او افزود: از نظر جریان برانداز این اقدام به نوعی تایید حاکمیت است.