با ملاک یک میلیارد دلار جریمه امروز «مجری آمریکایی» در کشور ما «اظهارات غیرمسئولانه» افراد کمتر مورد مؤاخذه و سؤال قرار می‌گیرد! – اخبار سینمای ایران و جهان

به گزارش سینماپرس، این روزها فضای مجازی پر از اظهارات غیرمسئولانه است، اظهاراتی که بیشتر از هر چیز دیگری می‌تواند به بحران‌ها دامن بزند. در بسیاری از کشورهای دنیا دروغگو و کسی که اظهارات بی‌پایه و اساس را مطرح و عمومی می‌کند در معرض تنبیهات شدید قرار می‌گیرد.

در همین باره فواد ایزدی استاد دانشگاه تهران در توئیتی نوشت: «یک میلیارد دلار، جریمه امروز مجری رادیویی که گفته بود، حادثه تیراندازی در دبستان کودکانه سندی هوک، کار دولت آمریکا بوده و این حرف برای خانواده قربانیان حادثه ناراحتی ایجاد کرده است.

سینماپرس: فواد ایزدی استاد دانشگاه تهران در توئیتی نوشت: اگر ملاک استانداردهای آمریکایی باشد، برنامه‌هایی که منجر به ایجاد آشوب می‌شوند چقدر باید جریمه داشته باشند؟

اگر ملاک استانداردهای آمریکایی باشد، برنامه‌هایی که منجر به ایجاد آشوب می‌شوند چقدر باید جریمه داشته باشند!؟» این در صورتی است که متأسفانه در کشور ما اظهارات غیرمسئولانه افراد کمتر مورد مؤاخذه و سؤال قرار می‌گیرد. حوادث اخیر نشان داد که باید قوانینی درباره اظهارات غیرمسئولانه برخی چهره‌های سیاسی، فرهنگی و… وضع شود تا دیگر شاهد چنین موضع گیری‌های بی‌پایه و اساسی نباشیم.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/141749/%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7