با ترویج اسامی غیرایرانی به شدت مخالفیم و در مقابله با آن هیچ ابایی در اجرای قانون وجود ندارد – اخبار سینمای ایران و جهان

درصد قابل توجه پوشاک مصرفی جامعه به صورت قاچاق وارد می‌شود

وی افزود: دولت مردمی از آمادگی همه جانبه برای حمایت از فعالان و تولیدکنندگان ویژندهای ایرانی حوزه پوشاک برخوردار است؛ زیرا حوزه پوشش جزء اصلی هویت فرهنگی ایران عزیز است و همه در هر جایگاهی موظف هستیم مروج فرهنگ ناب و اصیل ایرانی در این حوزه باشیم تا تصویر جامعه ایرانی بیشتر از همیشه با هویت فرهنگی ایران عزیز همخوانی داشته است.

رایزنان فرهنگی به توسعه صادرات صنایع فرهنگی کمک کنند

اسماعیلی با بیان اینکه رویکرد کارگروه ساماندهی مد و لباس طی سالیان گذشته تمرکز بر طراحی لباس با رویکرد هنری صرف بوده و توجه کمی به میزان اقبال و تاثیر اینگونه طراحی‌ها بر پوشش عمومی جامعه داشته است، گفت: بر همین اساس دولت انقلابی کارگروه ضرورت توجه به طراحی با رویکرد صنعتی را به منظور تعین در مصرف عمومی جامعه مدنظر قرار داده است و بدون تردید در این راستا ویژندهای لباس جایگاهی ویژه خواهند داشت.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: با توجه به جایگاه فرادستگاهی کارگروه ساماندهی مد و لباس و محوریت وزارت فرهنگ در این کارگروه از یک سو و شعار سال و تاکید بر رشد تولید از سوی دیگر، ضروری است چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان محصولات فرهنگی شناسایی و با تکیه به جایگاه قانونی کارگروه اقدامات لازم در این راستا صورت پذیرد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/144778/%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86-%D9%87%DB%8C%DA%86

سینماپرس: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: مکلف به پاسداشت زبان و ادب فارسی هستیم، امیدواریم شاهد تغییر محسوس چهره شهرها به لحاظ پاسداشت زبان فارسی در نام‌گذاری ویژندها (برندها) و محصولات مختلف باشیم و در این مسیر با ترویج اسامی غیرایرانی به شدت مخالفیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: درصد قابل توجه پوشاک مصرفی جامعه به صورت قاچاق وارد می‌شود که این مسئله تبعات فرهنگی بسیار زیادی دارد. در این راستا هرگونه اقدام تحولی باید با تقویت توان تولید داخلی در چهارچوب ارزش و هویت فرهنگی ایرانی اسلامی حرکت کرد.

اسماعیلی حوزه پاسداشت زبان فارسی را بخش مهمی از هویت ایرانیان برشمرد و گفت: بر همین اساس به لحاظ قانونی مکلف به اجرای پاسداشت زبان و ادب فارسی هستیم و امیدواریم با اقدامات پیش‌بینی شده طی یک سال آینده شاهد تغییر محسوس چهره شهرها به لحاظ پاسداشت زبان فارسی در نام‌گذاری ویژندها و محصولات مختلف باشیم و در این مسیر با ترویج اسامی غیرایرانی به شدت مخالفیم و در مقابله با آن هیچ ابایی در اجرای قانون وجود ندارد.

به گزارش سینماپرس، محمدمهدی اسماعیلی در دیدار صمیمانه با فعالان و تولیدکنندگان حوزه مد و لباس که در سالن اجتماعات وزارت فرهنگ برگزار شد، پس از شنیدن نقطه نظرات و دیدگاه‌ها و دغدغه‌های تولیدکنندگان حوزه پوشاک و صاحبان ویژندهای (برندهای) ایرانی اظهار داشت: وزارت فرهنگ از تمامی فعالیت‌هایی که به تقویت هویت ایرانی منجر شود، حمایت خواهد کرد.

وی با بیان اینکه اقتصادِ فرهنگ بخش مهمی از توسعه صادرات به شمار می‌رود، گفت: رایزنان فرهنگی در خارج از کشور موظف به کمک برای توسعه صادرات صنایع فرهنگی هستند و در این راستا می‌توان فضای تعامل و همکاری ویژندهای ایرانی با کشورهای مختلف را فراهم کرد.