این گروه مأموریت تبلیغ آموزه‌های استعمار ساخته بهائیت و فعالیت در عرصه کارگردانی و بازیگری تئاتر و نفوذ در سریال‌های شبکه سراسری صداو سیما و استانی باران را برعهده داشتند – اخبار سینمای ایران و جهان

اداره کل اطلاعات گیلان و سازمان اطلاعات سپاه استان گیلان: متهمین بازداشت شده که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با کانون صهیونیستی موسوم به “بیت العدل”مستقر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین در ارتباط تشکیلاتی بودند، مأموریت راهبردی احیای تشکیلات فرقه ضاله بهائیت در استان گیلان را تحت عنوان خط تبلیغ “تهاجمی” و جمع آوری هدفمند اطلاعات را برعهده د اشتند.

سینماپرس: اداره کل اطلاعات استان گیلان و سازمان اطلاعات سپاه استان گیلان در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که شماری از اعضای هسته مرکزی حزب جاسوس بهائیت در استان گیلان را بازداشت کردند.

اداره کل اطلاعات استان گیلان و سازمان اطلاعات سپاه استان گیلان، ضمن دعوت مردم شهید پرور استان و حفظ هوشیاری نسبت به نقشه‌های هدفمند دشمنان ایران اسلامی با استفاده از عناصر فریب خورده فرقه‌ای، که در نهایت خواستار کم رنگ شدن آموزه‌های دینی در بین جوانان عزیز و از پاشیدگی بنیان خانواده می باشند، اخبار فعالیت های عناصر مذکور را با شماره تماس های ۱۱۳ ستاد خبری اداره کل اطلاعات و ۱۱۴ ستاد خبری سازمان اطلاعات سپاه استان مطرح نمایند.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/146290/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA

یکی از مصادیق صرفاً تشکیلاتی بودن بهائیت، تأکید مفرط سردمداران به تبلیغ و اشاعه تفکرات دیکته‌شده است. فرقه ضاله بهائیت، تبلیغ را از فرامین اصلی و جزء لاینفک خود می‌داند اما در حضور افراد ناآگاه، بهائیت را به عنوان یک باور قلبی معرفی می‌کنند که لزومی ندارد هیچ نمود بیرونی خاصی داشته باشد، تا پس از درگیر کردن افراد با موضوع، از طریق شستشوی مغزی، خواسته‌هایشان را به افراد القا نمایند.

بسمه تعالی

این گروه همچنین مأموریت تبلیغ آموزه‌های استعمار ساخته بهائیت و نفوذ در محیط‌های مختلف، فرهنگی، اجتماعی و آموزشی را در سطوح مختلف و به طور خاص در آموزشگاه‌های موسیقی برای کودکان و نوجوانان، فعالیت در عرصه کارگردانی و بازیگری تئاتر و نفوذ در سریال‌های شبکه سراسری صداو سیما و استانی باران را برعهده داشتند.

به گزارش سینماپرس، سازمان اطلاعات سپاه و اداره کل اطلاعات استان گیلان بیانیه‌ای مشترک درباره دستگیری‌های اخیر در گیلان صادر کردند.

عناصر بهائی پس از ناکامی در عرصه میدانی با تغییر در شیوه‌های جذب حضوری و توسل به فضای مجازی، در کنار تبلیغ فردی، بخش زیادی از اهداف و برنامه‌های خود را از طریق رسانه‌های نوین و شبکه های مجازی و ماهواره‌ای دنبال و به صورت هدفمند به تحریک مخاطبین خود در فضای مجازی و تشویق به حضور میدانی در اغتشاشات پاییز ۱۴۰۱ و شرکت فعال در کمپین های رسانه های جریان معاند از جمله کمپین های مرتبط با موضوع ” بی حجابی و اغتشاشات ۱۴۰۱ ” دعوت که با برخورد قاطع اداره کل اطلاعات استان گیلان و سازمان اطلاعات سپاه استان گیلان مواجهه و جهت سیر مراحل قانونی، به مرجع قضائی معرفی گردیدند.

بیانیه مشترک سازمان اطلاعات سپاه و اداره کل اطلاعات استان گیلان به قرار زیر است: