انگلیسی‌ها به تماشای تصویری مجعول از جامعه سیاه و انسان مفلوک ایرانی می‌نشینند! – اخبار سینمای ایران و جهان

چهارشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۲ – ۱۸:۱۸

با اکران عمومی «متری شیش و نیم» در بریتانیا؛


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/144441/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%B9%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%81%D9%84%D9%88%DA%A9