«انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدیویی برخط» به عضویت «خانه سینما» درآمد – اخبار سینمای ایران و جهان

این انجمن در سال ۱۳۹۶ با هدف شکل‌دهی به جریان صنفی در بخش شرکت‌های نمایش ویدیویی برخط کار خود را آغاز کرد و در این مدت اهداف مختلفی در این نهاد مورد پیگیری قرار گرفته است.

عضویت در خانه سینما در پی محقق کردن برنامه‌های موجود در اساسنامه انجمن شامل «برنامه‌ریزی برای تامین نیازهای صنفی، آموزش، توسعه و گسترش فعالیت‌ها» بوده است.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/146642/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7

به گزارش سینماپرس، بحث عضویت انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدیویی برخط در نهادهای مرتبط و ذی‌ربط با حضور همزمان محمدمهدی عسگرپور در جایگاه مدیریت و ریاست هیات مدیره این دو تشکل از ماه‌ها قبل در دستور کار گرداندگان انجمن بوده است. به واسطه پیگیری‌های صورت گرفته در مجمع عمومی اخیر خانه سینما مساله عضویت در این نهاد صنفی-سینمایی مطرح شد و براساس آرا مورد تصویب قرار گرفت. بر این اساس انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدیویی برخط سی و سومین صنف خانه سینما صنف است.

سینماپرس: انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدیویی برخط در پی برگزاری مجمع عمومی عادی خانه سینما و به رای گذاشتن عضویت این انجمن در خانه سینما، به عضویت این نهاد صنفی درآمد.