«انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس» قصد دارد تا در حوزه تولید فیلم کوتاه اقدامات مؤثر و هدفمندی را اجرایی نماید! – اخبار سینمای ایران و جهان

حسینی گفت: بدین منظور در انجمن دفتر تولید فیلم کوتاه، امور تولید فیلم کوتاه از ایده تا ساخت را پیگیری و مدیریت خواهند کرد و علاقمندان می توانند در این حوزه آثار خود را به منظور ارائه به شورای ساخت فیلم کوتاه انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس ارسال نماید.

وی افزود: این حوزه یک عرصه بسیار مهم است که می توان با کشف استعدادها، پرورش و هدایت نسل جدید و جوان کارگردانان کشور، هدف گذاری مؤثرتری را با برنامه ریزی و تخصیص اعتبارات لازم صورت داد که این مهم در درازمدت به تربیت و بروز و ظهور نسل جدید و نو کارگردانان سینمای ایران منجر خواهد شد.

سینماپرس: مدیرعامل انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس از ورود این انجمن به حوزه تولید فیلم کوتاه خبر داد.

انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس وابسته به بنیاد فرهنگی روایت فتح می باشد و با سابقه ای بیش از ۳ دهه در زمره با سابقه ترین و اصلی ترین نهادهای ساخت و تولید فیلم های سینمایی بلند و فیلم های کوتاه با مضامین انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت می باشد.

جشنواره بین المللی فیلم مقاومت نیز از دیگر فعالیتهای مهم و مؤثر این انجمن در عرصه سینمای کشور به شمار می رود.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/146465/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

عضو شورای سیاست گذاری جشنواره بین المللی فیلم مقاومت ادامه داد: بدین منظور و با حمایت های بی شائبه و همه جانبه بنیاد فرهنگی روایت فتح تاکنون ۵ فیلم کوتاه در این انجمن ساخته شده که این امر نویدبخش حضور جدی و مؤثر انجمن در تولید فیلم کوتاه خواهد بود و ان شاءاله این حضور با قدرت ادامه پیدا خواهد کرد.

به گزارش سینماپرس، سیدمحمد حسینی گفت: با توجه به اهمیت ویژه تولید فیلم کوتاه و ضرورت سرمایه گذاری ویژه در این عرصه، انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس قصد دارد تا در حوزه تولید فیلم کوتاه اقدامات مؤثر و هدفمندی را اجرایی نماید.