امضای تفاهم‌نامه رسانه‌ای در روسیه


سینماپرس: فارابی در ادامه رویکرد تعاملی خود با شرکت‌های موثر در حوزه صنعت سینما تفاهمنامه همکاری مشترک با گروه رسانه‌ای رد اسکوئر به‌عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان محتوا در روسیه امضا کرد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/145770/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87