اغلب جامعه هنری طرفدار حفظ کیان ایران اسلامی هستند/هیچ هنرمندی طرفدار توهین به مقدسات به اسم اعتراض نیست – اخبار سینمای ایران و جهان

بازیگر سریال یوسف پیامبر با بیان مطلب فوق در گفتگویی مطرح کرد: یکی از وظایف هنر و هنرمند طرح پرسش درباره مشکلات موجود است ولی بهتر است که این پرسش از دریچه خلق اثر هنری و استفاده از خلاقیت هنری برای طرح پرسش در قالب نمایشنامه و فیلمنامه صورت گیرد که نتیجه به مراتب بهتری خواهد داشت.

سینماپرس: بازیگر سریال مردان آنجلس گفت: آتش زدن پرچم ایران کار هیچ ایرانی عاقلی نیست و همه ایرانیان اعم از فارس و ترک و کرد و لر و بختیاری و عرب و ترکمن و… میدانند که نام این کشور ایران است و برای رشد و پیشرفت راهی نداریم جز تکیه بر اشتراکات فراوان و البته کمک به همدیگر برای حل مشکل.

دهقان ادامه داد: اغلب جامعه هنری طرفدار حفظ کیان ایران اسلامی هستند و هیچ هنرمندی طرفدار توهین به مقدسات به اسم اعتراض نیست. اعتراض یعنی طرح مساله بدون بی احترامی به عقاید دیگران و اینکه برخی توهین را با اعتراض یکسان میدانند نادرست است.

این بازیگر یادآور شد: بسیاری از هنرمندان نیز مانند مردم عادی گرفتاری های اقتصادی دارند و گاهی حتی برای دریافت یک وام اندک ماهها در صف می مانند. همان قدر که باید برخی مسئولان ناکارآمد را بابت این مشکلات بازخواست کرد باید از عموم جامعه خواست آرامش خود را حفظ کنند و فقط به تعامل و گفتگوی صمیمانه برای بهبود اوضاع ایران یکپارچه بیندیشند.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/141620/%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8Cبازیگر فیلمهای تعقیب سایه ها و حماسه مجنون گفت: هنرمندان طرح مساله کنند و سپس از مراجع بخواهند که به مساله رسیدگی کرده و مشکلات را حل کند نه اینکه آتش بیار معرکه شده و فضا را ناآرام تر کنند که دیگر نشود به حل مشکل پرداخت.

بازیگر سریال مردان آنجلس گفت: آتش زدن پرچم ایران کار هیچ ایرانی عاقلی نیست و همه ایرانیان اعم از فارس و ترک و کرد و لر و بختیاری و عرب و ترکمن و… میدانند که نام این کشور ایران است و برای رشد و پیشرفت راهی نداریم جز تکیه بر اشتراکات فراوان و البته کمک به همدیگر برای حل مشکل.

وی ادامه داد: هنرمندان اغلب افرادی هستند دارای بینش و جهان بینی نسبت به وقایع و اتفاقات و این طور نیست که بخواهند بر هم زننده نظم باشند ولی گاهی برخی از افراد نورسی که بی پیمودن مدارج وارد کار هنری شده اند، هیجان زده شده و حرف هایی میزنند که ریشه ندارد.

به گزارش سینماپرس، جعفر دهقان در گفت‌وگویی مطرح کرد: هنرمندان در فضای آرام و به دور از اغتشاش و بی نظمی است که می توانند بر روی کار هنری خود تمرکز کنند و هیچ هنرمند عاقلی به دنبال اغتشاش و بی نظمی نیست.